THE 5-SECOND TRICK FOR برق کار غرب تهران

The 5-Second Trick For برق کار غرب تهران

فرحزاد در تابستان طرفداران زیادی برای پیک‌نیک دارد و خانواده‌های بسیاری برای فاصله‌گرفتن از گرما و ترافیک به آن می‌روند.این روستا در گذشته بسیار پرتردد بوده، اما با ساخته‌شدن جاده امامزاده

read more